Estic interessat en carregadors de vehicles elèctrics.

Carregador Intel·ligent: carrega el vehicle més o menys ràpid, en funció de la potència contractada i els consums de la casa.