Plà MOVES II

Cada vegada la societat requereix un transport més sostenible, i que a la vegada sigui econòmic. El plan MOVES II presenta una ajuda econòmica perquè l'adquisició de vehicles elèctrics, i punts de càrrega sigui una solució més a l'abast de tothom.

Beneficiaris:

- Persones Físiques

- Persones Jurídiques amb NIF começat per A, B, C, D, E, F, G, J, R o W

- Autònoms

- Comunitats de Propietaris

- Ajuntaments (últim punt)

 

Vehicles Elèctrics:

- Adquisició directa o finançament (finançament per leasing, o arrendament per renting), de vehicles d'energies alternatives. 

En el cas de vehicles de categories M1 i N1, i en cas que es tregui de circulació un vehicle matriculat a Espanya, pot augmentar (sempre i quant sigui el propietari de dit vehicle).

Com a molt s'haurà realitzat l'adquisició 9 mesos abans de la sol·licitut.

- L'import anirà des del 600 € en quadricicles, fins a 15.000 € en camions i autobusos elèctrics. 

En cas de turismes podem arribar als 5.500 € en cas d'axatarrament, o 6.000 € en cas que siguin vehicles comercials fins a 3.500 Kg.

En cas que el titular del vehicle, degut a una mobilitat reduïda requereixi una adaptació al cotxe, i aquesta estigui reflexada a la fitxa tècnica, s'augmentarà en 750 € l'ajuda. 

 

Punts de càrrega:

- Promoció d'Implantació d'Infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics, per adquisició directe. 

En el cas de comunitats de propietaris serà subvencionable la pre-instal·lació elèctrica. 

- Les ajudes seràn d'entre el 30 i 40% del cost subvencionable, amb un límit de 100.000 €.

 

Transport per Empreses i Ajuntament en Nucli Urbà:

- Implantació de mesures incloses als plans de transport de les empreses, o mesures dels Ajuntaments en nuclis urbans.

- Seran ajudes d'entre el 40 i 50% del cost subvencionable, amb un límit de 500.000 €.

 

Sol·licitut:

- Cada Comunitat Autònoma ha de publicar les bases establertes, amb els respectius requisits, i no es podrà aplicar fins que dita publicació s'hagi realitzat.

*- En cas de rebre l'ajuda no es podrà aplicar a altres ajudes Europees o Estatals.

 

Aquí trobareu un artícle oficial explicant la informació descrita