Plà MOVES II Catalunya

Com hem comentat a l'apartat general, cada Comunitat Autònoma defineix les bases d'aquest plà d'ajudes de vehicles elèctrics, i punts de càrrega, i en el present cas definirem les bases de Catalunya.

Per poder accedir al plà MOVES II, haurem de fer varis processos, tant d'acceptació de sol·licitut, com de justificació dels punts requerits.

A continuació trobaràs els enllaços a l'explicació de cada part del procés:

 

- Sol·licitut:

El tràmit serà diferent depenent si ets persona física sense activitat laboral pròpia, o si pel contrari ets empresa, autònom, etc.

Per poder avançar i obtenir el benefici econòmic, haurem d'obtenir l'aprovació de la nostra sol·licitut.  

Requisits: 

- Persones Físiques: Disposar de l’idCatMòbil (podeu obtenir-lo en el mateix moment de la tramitació) o Disposar de signatura electrònica.

- Resta: És necessaria la signatura electrònica.

 

Ús idCatMóbil:

En el cas de persones físiques, el tràmit es podrà gestionar des d'aquest aplicatiu mòbil. Aquesta gestió es podrà fer al moment, sense necessitat de disposar d'idCatMóbil previ.

En cas d'altres sol·licitants, si que s'hauria de fer el procés a través de signatura electrònica.

 

Justificació:

És molt important per aquest pas del tràmit, haver reunit tota la documentació necessaria, ja que s'haurà de tramitar tot a la vegada.

La documentació requerida variarà també depenent del perfil del sol·licitant, i del punt d'ajuda sol·licitat.