LÍNIA 6 - SUBVENCIONS PER INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

 

LÍNIA 6 - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES: AEROTÈRMIA, BIOMASSA, SOLAR TÈRMICA

 

Instal·lacions d’energies renovables tèrmiques per a cobrir consums de climatització i aigua calenta sanitària (ACS)

 

Qui se'n pot beneficiar?

Sector residencial (persones físiques (inclou autònoms), entitats sense ànim de lucre, administracions, comunitats de propietaris, etc.)

 

A partir de quan es poden iniciar les actuacions?

  1. Les actuacions s’han d’iniciar després del 30/06/2021

 

L'IVA és subvencionable?

 

DETALLS DE LA SUBVENCIÓ

  1. Tecnologies admeses: aerotèrmia (excepte aire-aire), geotèrmia, hidrotèrmia, solar tèrmica i biomassa
  2. El rendiment mínim de les bombes de calor és de SPF=2,5
  3. En el cas de la biomassa, s’ha de garantitzar un estalvi mínim del 80% en emissions d’efecte hivernacle

 

CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ A DEMANAR

 

Subvenció (€) = [mòdul instal·lació tèrmica12 i 13 x potència real instal·lació* (kW)] + ajudes addicionals14

*En cas d’aerotèrmia, geotèrmia i hidrotèrmia: potència de la instal·lació = potència en calefacció

 

12Mòduls instal·lacions tèrmiques – sector residencial:

 

13Mòduls instal·lacions tèrmiques – habitatges de propietat pública i 3r sector:

 

 14Ajudes addicionals en instal·lacions tèrmiques:

 

 

EXEMPLE

 

Instal·lació residencial d’una aerotèrmia de 16 kW tèrmics:

Subvenció: 500 €/kW x 16 kW = 8.000 €

Addicionalment, si s’instal·la sòl radiant: 600 €/kW x 16 kW = 9.600 €

Alternativament al punt anterior, si s’instal·len radiadors de baixa temperatura o conductes d’aire: 550 €/kW x 16 kW = 8.800 €

 

Si vols rebre més informació o demanar un pressupost, fes click AQUÍ!