LÍNIA 5 - INSTAL·LACIÓ DE BATERIES EN INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES EXISTENTS RESIDENCIALS I ALTRES

 

LÍNIA 5 - BATERIES per instal·lacions existents sector RESIDENCIAL I ALTRES

 

Qui se'n pot beneficiar?

sector residencial, administracions públiques, tercer sector (persones físiques (inclou autònoms), entitats sense ànim de lucre, administracions, comunitats de propietaris, etc.)

S' inclou projectes de millora, reinstal·lació i addició de capacitat d’emmagatzematge

Les bateries de plom no són subvencionables

 

A partir de quan es poden iniciar les actuacions?

  1. Les actuacions s’han d’iniciar després del 30/06/2021

 

L'IVA és subvencionable?

 

 

CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ A DEMANAR - BATERIES

 

Línia 5 (sector residencial, sector públic, etc. – addició d’emmagatzematge):

Subvenció (€) = mòdul emmagatzematge10 x capacitat emmagatzematge (kWh) + ajudes addicionals11

 

10Mòduls emmagatzematge – tots els sectors:

 

11Ajudes addicionals per repte demogràfic, aplicable a instal·lacions en municipis de fins 5.000 habitants o municipis rurals de fins 20.000 habitants amb nuclis de població de menys de 5.000 habitants.

 

EXEMPLE - CÀLCUL DE SUBVENCIÓ

Instal·lació de 10 kWh de bateries en instal·lació d’autoconsum existent en un habitatge residencial

 

Subvenció: (490 €/kWp x 10 kWh) = 4.900 €

En municipis petits, ajuda addicional: (15 €/kWh x 10 kWh) = 150 €

 

TOTAL AJUDA- 5.050€