LÍNIA 3 - BATERIES PER INSTAL·LACIONS EXISTENTS (EMPRESES)

LÍNIA 3 - BATERIES per instal·lacions existents

 

Qui se'n pot beneficiar?

Empreses i/o agrupacions que ofereixen béns i serveis dins el sector serveis o qualsevol sector productiu

S'inclou projectes de millora, reinstal·lació i addició de capacitat d’emmagatzematge

Les bateries de plom no són subvencionables

 

A partir de quan es poden iniciar les actuacions?

Les actuacions s’han d’iniciar després de la presentació de la sol·licitud, excepte en casos de projectes, memòries, estudis de viabilitat, etc. que poden ser subvencionables si s’han iniciat a partir de dia 30/06/2021

 

L'IVA és subvencionable?

NO

 

 

CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ A DEMANAR - BATERIES

 

 

Cost subvencionable emmagatzematge (€) = cost elegible unitari emmagatzematge (€/kWh) x capacitat del sistema d’emmagatzematge (kWh)

Subvenció = cost subvencionable total emmagatzematge (€) x percentatge d’ajuda establert3 i 4

 

3Costos unitaris subvencionables màxims de les instal·lacions i percentatges d’ajuda establerts segons tipologia d’instal·lació i destinatari final (instal·lacions existents):

 

 

EXEMPLE - CÀLCUL DE SUBVENCIÓ

Instal·lació de 10 kWh de bateries en instal·lació d’autoconsum existent en una empresa:

Petita empresa: 65% del cost total

Mitjana empresa: 55% del cost total

Gran empresa: 45% del cost total

(Fins a un cost màxim de 700 €/kWh)

 

Si vols rebre més informació o demanar un pressupost, fes click AQUÍ!