LÍNIA 1 - FOTOVOLTAICA I BATERIES SECTOR SERVEIS

És la suvenció dirigida a les empreses del sector serveis, tant per autoconsum bàsic, com l'emmagatzematge amb bateries.
Com a les 3 línies pel sector empreses, haurem d'esperar a començar el projecte a tenir acceptatda la subvenció.

 

LÍNIA 1 - Instal·lacions d’autoconsum (bateries) per al sector serveis

 

Qui se'n pot beneficiar?

Empreses i/o agrupacions que ofereixen béns i serveis dins el sector serveis

 

A partir de quan es poden iniciar les actuacions?

Les actuacions s’han d’iniciar després de la presentació de la sol·licitut, excepte en casos de projectes, memòries, estudis de viabilitat, etc. que poden ser subvencionables si s’han iniciat a partir de dia 30/06/2021

 

L'IVA és subvencionable?

NO

 

CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ A DEMANAR - FOTOVOLTAICA

 

Cost subvencionable unitari (€/kW) = cost unitari de la instal·lació de generació (€/kW) – cost unitari de la instal·lació de referència1 (€/kW)

Cost subvencionable total (€) = [cost subvencionable unitari (€/kW) + cost subvencionable addicional unitari2 (€/kW)] x Potència pic de la instal·lació

Subvenció = cost subvencionable total (€) x percentatge d’ajuda establert1

 

1 A continuació es mostra com es calculen els costos unitaris de les instal·lacions de referència i percentatges d’ajuda establerts segons tipologia d’instal·lació i destinatari final:

LÍNIA 1 SUBVENCIÓ FOTOVOLTAICA

LÍNIA 1 SUBVENCIÓ FOTOVOLTAICA

2Ajudes addicionals en generació:

Addicionalment, a les línies es subvencionarà en un 5% addicional les instal·lacions en municipis de fins 5.000 habitants o municipis rurals de fins 20.000 habitants amb nuclis de població de menys de 5.000 habitants.

 

CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ A DEMANAR - BATERIES

 

 

Cost subvencionable emmagatzematge (€) = cost elegible unitari emmagatzematge (€/kWh) x capacitat del sistema d’emmagatzematge (kWh)

Subvenció = cost subvencionable total emmagatzematge (€) x percentatge d’ajuda establert3 i 4

 

3Costos unitaris subvencionables màxims de les instal·lacions i percentatges d’ajuda establerts segons tipologia d’instal·lació i destinatari final (noves instal·lacions d’autoconsum)

 

 

EXEMPLES  DE POSSIBLES SUBVENCIONS

 

Instal·lació en empresa d’autoconsum solar fotovoltaic de 10 kW sense bateries:

Petita empresa: 45% del cost total

Mitjana empresa: 25% del cost total

Gran empresa: 15% del cost total

En municipis petits, ajuda addicional del 5%

Si vols rebre més informació o demanar un pressupost, fes click AQUÍ!

 

Instal·lació en empresa d’autoconsum solar fotovoltaic de 10 kW amb 10 kWh de bateries:

Petita empresa: 45% del cost total de generació + 65% del cost total d’emmagatzematge

Mitjana empresa: 25% del cost total de generació + 55% del cost total d’emmagatzematge

Gran empresa: 15% del cost total de generació + 45% del cost total d’emmagatzematge

En municipis petits, ajuda addicional del 5%

Ajuda addicional – retirada d’amiant: 660 €/kWp x 10 kWp =6.600 €

Ajuda addicional – instal·lació de marquesina: 500 €/kWp x 10 kWp = 5.000 €

Si vols rebre més informació o demanar un pressupost, fes click AQUÍ!

 

Instal·lació en empresa d’autoconsum solar fotovoltaic de 50 kW sense bateries:

Petita empresa: 35% del cost total

Mitjana empresa: 25% del cost total

Gran empresa: 15% del cost total

En municipis petits, ajuda addicional del 5%

Ajuda addicional – retirada d’amiant: 660 €/kWp x 50 kWp =33.000 €

Ajuda addicional – instal·lació de marquesina: 500 €/kWp x 50 kWp = 25.000 €

Si vols rebre més informació o demanar un pressupost, fes click AQUÍ!

 

Instal·lació en empresa d’autoconsum solar fotovoltaic de 100 kW sense bateries:

Petita empresa: 35% del cost total

Mitjana empresa: 25% del cost total

Gran empresa: 15% del cost total

En municipis petits, ajuda addicional del 5%

Ajuda addicional – retirada d’amiant: 660 €/kWp x 100 kWp =66.000 €

Ajuda addicional – instal·lació de marquesina: 500 €/kWp x 100 kWp = 50.000 €

Si vols rebre més informació o demanar un pressupost, fes click AQUÍ!