2021 NEXT GENERATION EU

Arriben les noves ajudes per plaques solars Next Generation d'europa. Amb elles, tant particulars com empreses poden veure reduït el cost d'instal·lació de tecnologies netes: Fotovoltaica, Bateries i sistemes d'aerotèrmia amb subvencions de fins al 60%

 

 

 

 

INFORMACIÓ CONTIGUDA I RESUMIDA DEL REIAL DECRET -  477/2021 de 29 de juny de 2021

 

Què  se subvenciona?

El Reial Decret 477/2021 de 29 de juny de 2021 presenta una línia de subvencions a nivell estatal per a l’autoconsum d’energies renovables, per les següents energies

 • Instal·lacions de generació d'energia elèctrica
  • Fotovoltaica
  • Eòlica
  • Bateries per emmagatzemar l'energia
 • Instal·lacions de generació d'energia tèrmiques
  • Sistemes aerotèrmia (no inclòs aire-aire)
  • Geotèrmia
  • Hidrotèrmia
  • Solar tèrmica
  • Biomassa

 

Qui Gestionarà aquestes subvencions?

Aquestes subvencions seran gestionades per les comunitats autònomes i presenten un caràcter incentivador

 

Quina Vigència tenen?

El període de vigència de les ajudes és fins al 31/12/2023.

 

Qui s'hi podrà acollir?

 • Particulars
 • Autònoms
 • Empreses 
 • Administracions públiques
 • Comunitats de propietaris
 • Associacions sense ànim de lucre

 

Són compatibles amb altres subvencions?

NO són compatibles amb altres ajudes ni subvencions destinades al mateix fi.

 

Les instal·lacions aïllades (no connectades a la xarxa) són subvencionables?

Les instal·lacions aïllades de la xarxa elèctrica SÍ són subvencionables

 

Quin criteri s'estableix perquè s'atorgui una subvenció?

Les sol·licituts es tramitaran per ordre d’entrada de registre, i s’habilitarà una llista provisional en cas d’ampliar-se pressupost.

 

Quan sabré que m'ha estat atorgada la subvenció?

El termini de resolució és de 6 mesos des de la data de sol·licitut.

 

Quan de temps tinc per fer les obres des de que m'han atorgat la subvenció?

El termini de justificació és de 18 mesos des de la data de resolució.

 

Es pot ser beneficiari de vàries línies al mateix moment?

NO. Només es permet una actuació per tecnologia, per destinatari, per ubicació o lligades al mateix consum.

 

Si la meva instal·lació NO és per el sector residencial (o sigui, tercer sector, indústria, comerços) he de donar constància d'haver rebut la subvenció d'alguna forma?

En tots els casos (excepte al sector residencial i certes instal·lacions de biomassa) serà necessari instal·lar una pantalla en un lloc visible on es mostrin les dades de generació i consum del sistema (elèctric o tèrmic)

 

Es subvencionen les BATERIES?

SÍ. La capacitat màxima subvencionable d’emmagatzematge és de 2 kWh per kW fotovoltaic instal·lat. 

Per les bateries s'exigeix una garantia mínima per els equips d’emmagatzematge és de 5 anys.

Les bateries han de formar part del sistema d’autoconsum i no pot estar connectat directament a xarxa.

 

Quins costos se subvencionen?

 • Equips i materials, execució de l’obra i instal·lacions
 • Equips de control i monitoratge, equips auxiliars
 • Obra civil: reforç coberta, rases, etc.
 • Retirada d’amiant en la zona ocupada (ajuda addicional)
 • Instal·lació de marquesines per a fotovoltaica (ajuda addicional)
 • Redacció de projectes, seguretat i salut, etc.
 • Fins a un 4% (màxim 3.000€) per a la gestió de la sol·licitut

 

Quins costos NO se subvencionen?

 • Estudis d'Impacte ambiental
 • Visats
 • Taxes, tributs, llicències d’obres, etc.

 

Si vols rebre més informació o demanar un pressupost, fes click AQUÍ!

 

 

LÍNIES DE SUBVENCIÓ PER EMPRESES DEL SECTOR SERVEI I SECTORS PRODUCTIUS

 

LÍNIA 1 - Instal·lacions d’AUTOCONSUM (inclòs emmagatzematge) per al sector SERVEIS

Destinataris: empreses i/o agrupacions que ofereixen béns i serveis dins el sector serveis

+info aquí

 

LÍNIA 2 - Instal·lacions d’AUTOCONSUM (inclòs bateries) per a la RESTA DE SECTORS

Destinataris: empreses i/o agrupacions que ofereixen béns i serveis dins la resta de sectors

+info aquí

 

LÍNIA 3 - Instal·lació de BATERIES a instal·lacions d’autoconsum EXISTENTS:

Destinataris: empreses i/o agrupacions que ofereixen béns i serveis dins el sector serveis o qualsevol sector productiu

+info aquí

 

Si vols rebre més informació o demanar un pressupost, fes click AQUÍ!

 

LÍNIES DE SUBVENCIÓ PER PÚBLIC RESIDENCIAL, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, TERCER SECTOR, AUTÒNOMS, ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, COMUNITATS DE PROPIETARIS

 

LÍNIA 4 - Instal·lació d'AUTOCONSUM a instal·lacions d’autoconsum (TAMBÉ S'INCLOUEN LES BATERIES):

Destinataris: sector residencial, administracions públiques, tercer sector (persones físiques (inclou autònoms), entitats sense ànim de lucre, administracions, comunitats de propietaris, etc.)

+info aquí

 

LÍNIA 5 - Instal·lació de BATERIES a instal·lacions d’autoconsum EXISTENTS:

Destinataris: sector residencial, administracions públiques, tercer sector (persones físiques (inclou autònoms), entitats sense ànim de lucre, administracions, comunitats de propietaris, etc.)

+info aquí

 

LÍNIA 6 -  Instal·lacions d’energies renovables tèrmiques per a cobrir consums de climatització i aigua calenta sanitària (ACS)

+info aquí

 

Si vols rebre més informació o demanar un pressupost, fes click AQUÍ!