Manteniment i control d'instal·lacions de plaques solars i vehicle elèctric

Diposem de totes les eines necessàries i el personal adequat per tal d'oferir el manteniment i seguiment de les instal·lacions de plaques solars i vehicle elèctric 24 hores 365 dies a l'any.