Equip tècnic

WATTS AT HOME ENERGIA té un equip tecnificat per tal de poder donar resposta de forma immediata a la constant transformació i tecnificació del sector de les energies renovables, format per enginyers i tècnics d'elevada qualificació