Tens dubtes?

És legal l'autoconsum?
He de pagar impostos?
Quantes plaques fotovoltaiques necessito?

¿És legal l'autoconsum?

Sí, clar. És legal en el 100% dels casos i situacions possibles.

 

He de pagar impostos?

Ara ja no. D'ençà de l'Octubre del 2018, amb l'aprovació del Real Decret 15/2018 es van anul·lar els impostos associats a la generació d'energia pel propi consum. Tot i així, amb l'anterior normativa (RD 900/2015) els subministres amb una tarifa contractada inferior a 10 kW, ja estaven exemptes d'aquest impost.

 

Què passa amb l'energia que no puc aprofitar en el moment en què la genero?

Actualment l'energia no aprofitada en el mateix instant de generació es perd. Els sistemes més simples, opten per no generar-la. La opció cara és emmagatzemar-la en una bateria. Els sistemes que oferim des de Watts At Home, a part de poder gestionar una bateria, et permeten optimitzar el consum vers la producció, per autoconsumir el màxim possible. Per altra banda, la proposa de Real Decret d'Autoconsum del Gener de 2019 (que si tot va bé s'aprovarà el Maig de 2019) permetrà un possible balanç en factura entre l'usuari i la seva comercialitzadora perquè se li descomptin els kWh generats de més amb un preu i unes condicions acordades entre ambdues parts. La mateixa normativa especifica que fins a 15kW de potència de generació no serà necessari demanar el punt de connexió a la companyia distribuïdora.

 

He d'instal·lar un altre comptador?

No. Amb les anteriors normatives era obligatori. Ara ja no.

 

Quantes plaques fotovoltaiques necessito?

A Watts At Home no creiem en els "kits d'autoconsum". Cada client és únic, i necessita la seva solució més adequada. A vegades, una bona gestió del consum pot reduir les plaques inicialment necessàries. Oferim un pre-estudi gratuït per a tu cas. En una habitatge mitjà, amb la instal·lació de 14 o 20 plaques podem cobrir gran part del consum anual.

 

Si se'n va la llum, que passa?

En la majoria dels casos, els sistemes funcionen en paral·lel amb la xarxa, de manera que si la xarxa falla, la fotovoltaica es para. Tot i així, tenim sistemes que poden treballar amb com a suport de xarxa, o que la xarxa elèctrica sigui secundària.

 

Quant puc estalviar en la meva factura de la llum?

Per saber quant es pot estalviar, s'ha de fer un estudi de l'instal·lació que més convingui al client, ja que segons el consum i les hores de funcionament dels seus electrodomèstics, serà convenient instal·lar una potència o una altra. És preferible no cobrir els pics de consum i poder amortitzar abans la instal·lació i així no regalar energia a l'empresa subministradora. També cal tenir en compte que el dimensionament de l'instal·lació es fa basant-se en valors de radiació mitjans obtinguts en els últims anys d'aquesta localitat, per la qual cosa aquesta radiació, encara que molt aproximada, pot variar d'any en any. L'estalvi típic amb plaques fotovoltaiques sol ser del 30 al 50%, però amb bateries podem arribar fins al 80 o el 90%.

 

L'electricitat que es genera i no es consumeix es pot vendre?

Si, però això implicaria crear un contracte de venda amb l'empresa subministradora i es donés de baixa de l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques). No ho recomanem. Actualment existeix un projecte de llei que permetria, descontar de forma neta l'energia excedentària de la factura a un preu molt inferior (preu de mercat majorista), però com bé diem és un projecte de llei.

 

He de continuar pagant la factura d'electricitat?

Les plaques fotovoltaiques treballen durant les hores de sol i si no tens bateries, necessitaràs de la xarxa quan no tens sol. A més, hauràs de continuar pagant la part fixa de potència contractada.

 

Què garantia té la instal·lació? ¿I els materials?

Les plaques fotovoltaiques tenen una garantia de producte superior a 10 anys, i de producció garantida durant 25 anys. Les bateries tenen una garantia superior a 5 anys i fins a 6000 cicles de càrrega i descàrrega (a un cicle per dia són 16 anys). En el nostre cas, intentem instal·lar panells fotovoltaics de 20 anys de garantia (de producte) i de fabricació Europea. Els inversors que instal·lem donen (sense cap cost afegit) 12 anys de garantia, 7 més que la resta de marques.


¿Quins costos de manteniment hi ha?

Els costos de manteniment són molt baixos en aquest tipus d'instal·lacions. Podríem dir que són gairebé zero. Es recomana que una vegada al any es realitzin treballs de manteniment preventiu com a neteja de mòduls, estat de la estructura, estat de les connexions i comprovació de l'estat del cablejat. A Watts at Home oferim un preu molt reduït un seguiment en línia de la instal·lació amb avisos en línia i generació de reportatges periòdics pel control del rendiment.

 

He de legalitzar la instal·lació?

. Primer de tot us recomanem demanar la llicència d'obres al vostre ajuntament. La majoria disposen de possibles reduccions o excempcions per aquest tipus d'instal·lacions. Posteriorment, un cop la instal·lació ha estat realitzada us entreguem els corresponents butlletins i inscripcions legislatives de la Generalitat de Catalunya, incloent formularis, i taxes. Es tracta d'una tramitació molt simple i abreujada per totes aquelles instal·lacions de potència inferior a 100kW, i encara més breu per totes aquelles de menys de 10kW.