WATTs renovables en finca agrària

8 kW d'autoconsum en finca agrària
Autoconsum directe amb gestió d'excedents
Estalvi anual: 55%
Any de realització: 2017