Allotjament de turisme rural

Instal·lació aïllada de la xarxa en allotjament de turisme rural
Any de realització: 2013
Energia generada: 4.900 kWh anuals