3 kiloWATTS eòlics en indústria

2 aerogeneraodors de 1,5 kW
autoconsum instantani
producció anual: 11.400
km anuals evitats: 32.300