66 kiloWATTS en mercat municipal

Instal·lació fotovoltaica de 66 kW en edifici públic
Generació d'energia per vendre la xarxa elèctrica
Any de realització: 2011
Kwh anuals: 92.00
Numero de llars sbuministrades: 23
Emissions anuals estalviades (km de cotxe): 260.000 km