200 kiloWATTS en varis edificis

200 kW sobre vàries teulades municipals 
generació d'energia per vendre-la a la xarxa elèctrica
Any de realització: 2012
Kwh anuals: 294000
Llars subministrades: 74
emissions evitades (km de vehicle): 833.000 km