20 kiloWATTS cooperatius

20 kW sobre teulada municipal
generació d'energia per vendre-la a la xarxa elèctrica
finançament per cooperativa
Any de realització: 2012
Kwh anuals: 28.000
Llars subministrades: 7
emissions evitades (km de vehicle): 79.000 km