16 kiloWATTS en biblioteca

Instal·lació fotovoltaica en autoconsum de 16kW en edifici públic
Any de realització: 2016
Kwh anuals: 22.400
Estalvi anual: 32%
km anuals de vehicle equivalents a les emissions de CO2 estalviades: 63.467 km