16 kiloWATTS cooperatius

16 kW sobre teulada municipal
generació d'energia per vendre-la a la xarxa elèctrica
finançament per cooperativa
Any de realització: 2012
Kwh anuals: 7.616
Llars subministrades: 6
emissions evitades (km de vehicle): 63.500 km