11 kiloWATTS en ed. municipal

Instal·lació fotovoltaica en autoconsum de 11 kW en edifici públic
Any de realització: 2016
Kwh anuals: 16.125
Estalvi anual: 25%
km anuals de vehicle equivalents a les emissions de CO2 estalviades: 45.688 km