2100 kiloWATTS en parc solar

2100 kW en parc solar
generació d'energia per vendre-la a la xarxa elèctrica
Any de realització: 2008
Kwh anuals: 2.940.000
Llars subministrades: 735
km anuals d'emissions evitades: 8.330.000