1000 kiloWATTS sobre teulada

1000 kW sobre teulada industrial
generació d'energia per vendre-la a la xarxa elèctrica
Any de realització: 2012
Kwh anuals: 1.500.000
Llars subministrades: 375
km anuals d'emissions evitades: 4.250.000