1000 kiloWATTs en parc solar

1000 kW en parc solar
generació d'energia per vendre-la a la xarxa elèctrica
Any de realització: 2008
Kwh anuals: 1.700.000
Llars subministrades: 420
km anuals d'emissions evitades: 4.760.000