1.375 kW - Parc Solar

1375 kW sobre teulada industrial
generació d'energia per vendre-la a la xarxa elèctrica
Any de realització: 2008
Kwh anuals: 1.925.000
Llars subministrades: 481
km anuals d'emissions evitades: 5.450.000